Psychische problemen

In Nederland leven rond de 200.000 mensen met een gedrags- of aandachtsstoornis  (zoals agressie of ADHD). Een zelfde aantal heeft een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en naar schatting 500.000 mensen een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Tel hier de mensen met een verslaving, dwangstoornis, stemmings– en/of angststoornissen bij op en dan betreft het ruim 2,5 miljoen mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Mensen met een psychische of psychiatrische stoornis hebben problemen met:

  • service en ondersteuning;
  • zij voelen zich regelmatig aan hun lot overgelaten;
  • het vinden van producten en diensten, in de winkel of op internet.

Wat kunt u als ondernemer doen?

  • Probeer de klant goed te lezen.
  • Bied een rustig plekje aan als de klant last heeft van teveel geluid en bewegingen.
  • Ga na of het naar wens is en geef de klant zo nodig wat extra tijd.