AllesToegankelijk bepleit rol in kader van ratificatie VN-verdrag

Datum: 25-10-2012

AllesToegankelijk bepleit rol in kader van ratificatie VN-verdrag De ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap duurt te lang. In Nederland wordt dat al jaren vooruit geschoven. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob kunnen we niet stil zitten en afwachten. Reden voor de ChristenUnie om 24 oktober 2012, op de dag van de Verenigde Naties, een expertmeeting te organiseren. AllesToegankelijk was erbij.

Expertmeeting Tweede Kamer

‘We hebben een prima bijeenkomst gehad over VN-verdrag inzake rechten personen met een handicap. Er lijkt eindelijk Kamermeerderheid voor ratificatie te zijn’, aldus Slob. Vertegenwoordigers van o.a. de VVD, PVdA, D66 en het CDA waren aanwezig. Maatschappelijke organisaties als de Landelijke Cliëntenraad, het Mensenrechteninstituut, Per Saldo, de LPGGz, de CG-Raad, Platform VG, het Dovenschap en de VGN brachten hun argumenten vóór ratificatie naar voren in deze expertmeeting. Ook Alles Toegankelijk gaf acte de presence.

VN-verdrag

Het verdrag zorgt er voor dat mensen met een beperking tegen minder problemen aanlopen. Zo is afgesproken dat informatie, gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Slob vindt het belangrijk om de afspraken te bekrachtigen, omdat 'ook iemand in een rolstoel gebruik moet kunnen maken van het openbaar vervoer, of zonder problemen moet kunnen winkelen.'

Vervolg

De regering heeft te lang gewacht met de ratificatie. 'Ik begrijp niet waarom dit zo lang moet duren.' Slob zal daarom tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin november een motie indienen om zo de regering tot actie te dwingen.

Wat betekent dit voor de ondernemer?

AllesToegankelijk, een unieke samenwerking van 25 organisaties van zowel ondernemers als mensen met beperkingen, blijft zelfregulering stimuleren. Sinds onze oprichting in 2009 moedigen we ondernemers aan om zoveel mogelijk zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan. Enerzijds om goed voorbereid te zijn op de ratificatie van het Verdrag en anderzijds omdat het investeren in toegankelijkheid goed is en loont. Niet alleen in maatschappelijk opzicht maar ook in euro’s. Zeker 15% procent van de samenleving heeft een vorm van een beperking. Tel daar de groep ouderen bij op dan hebben we het over 25% van de Nederlanders waarvoor toegankelijkheid belangrijk is. ‘Veel ondernemers willen niet afwachten tot de ratificatie maar grijpen nu al hun kans en werken aan meer toegankelijkheid om deze groep klanten aan hun te binden’, aldus Judith van Lier projectleider AllesToegankelijk.

Tags bij dit resultaat