Ratificatie VN-verdrag gehandicapten zet toegankelijkheid meer op de kaart bij ondernemers

Datum: 01-11-2012

Ratificatie VN-verdrag gehandicapten zet toegankelijkheid meer op de kaart bij ondernemers Nederland gaat het verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap ratificeren, op voorwaarde dat de bijbehorende verplichtingen geleidelijk worden ingevoerd. Dat hebben VVD en PvdA afgesproken in het regeerakkoord.

Toegankelijkheid van goederen en diensten

In dit verdrag hebben de landen van de VN afgesproken dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen. Het verdrag zorgt ervoor dat mensen met een beperking tegen minder problemen aanlopen. Zo staat in het verdrag dat informatie, gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Nederland is een van de weinige landen in Europa die het verdrag nog niet ratificeerde.

Zelfregulering

Sinds de oprichting in 2009 moedigen we ondernemers aan om zoveel mogelijk zelf met toegankelijkheid aan de slag te gaan. En die zelfregulering blijven we stimuleren. Vorige week nog was AllesToegankelijk aanwezig bij een expertmeeting over de ratificatie met vertegenwoordigers van onder andere de VVD, PvdA, D66 en het CDA, georganiseerd door de ChristenUnie.

Wat betekent dit voor de ondernemer?

Ratificatie betekent voor ondernemers meer verplichting ten aanzien van de toegankelijkheid van hun goederen en diensten. Is dit slecht nieuws voor ondernemers? Nee. Investeren in toegankelijkheid is goed en loont, in maatschappelijk opzicht en in euro’s. Bovendien zit de oplossing vaak in eenvoudige en praktische zaken, die makkelijk te realiseren zijn. Dus doe uw voordeel met de tips, checklists en goede voorbeelden op deze website!

Tags bij dit resultaat