VN verdrag inzake Rechten van de mens met een handicap: Toegankelijkheid wordt de norm

Datum: 25-01-2016

VN verdrag inzake Rechten van de mens met een handicap: Toegankelijkheid wordt de norm De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Mensen met een beperking krijgen hiermee de zelfde rechten als ieder ander.Openbare gebouwen en ruimten in de toekomst verplicht toegankelijk worden voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

De overheid moet zorgen dat mensen met een handicap van al hun rechten en vrijheden kunnen genieten; op gelijke voet met andere burgers. In overleg met veldpartijen, zoals VNG en VNO-NCW is er een plan van aanpak tot stand gekomen voor de implementatie van het verdrag.
In 2006 namen de Verenigde Naties al het verdrag aan voor de rechten van mensen met een beperking (IVRPH). Bijna alle landen ratificeerden dit al eerder, op Nederland, Ierland, Finland en IJsland na. Nederland heeft nu eindelijk ook geratificeerd.

Gelijke rechten voor mensen met een beperking.

De PvdA diende samen met GroenLinks en de ChristenUnie een extra amendement in omdat zij meer wilden dan in het Plan van Aanpak bij het VN-Verdrag was voorgesteld. Toen bleek dat VVD hier niet akkoord mee zou gaan was een compromisvoorstel van CDA en SGP nodig om de regeringspartijen bij elkaar te brengen.

Historische dag voor mensen met een beperking

PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking “dit is heel bijzonder, een historische dag voor mensen met een beperking” en ”toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering."

 

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer moet nog met het verdrag instemmen. Pas dan kan het VN-verdrag worden geratificeerd.

 

Bron: NOS en Vilans


Lees ook VN verdrag inzake personen met een handicap naar de kamer.

Tags bij dit resultaat