Over deze site

In Nederland heeft zeker 15% van de mensen een of meerdere beperkingen. Mensen die, net als u, graag op stap gaan. Naar een museum of bioscoop. Een café of restaurant. Die zelf hun boodschappen willen doen. Iedereen wil toch zo gewoon mogelijk leven? Toch levert dit vaak problemen op. Mensen met een beperking voelen zich niet altijd welkom, hebben moeite producten of diensten te vinden, begrijpen informatie niet of kunnen niet naar binnen waar ze willen. De maatschappij is voor hen niet voldoende toegankelijk.

Deze website is bedoeld voor iedereen die daarmee aan de slag wil. U vindt er folders, tips en andere informatie over aanpassingen in producten en diensten. Zo willen wij een bijdrage leveren aan een toegankelijk Nederland voor iedereen.

VN-verdrag

Een inclusieve samenleving, waaraan iedereen op gelijke voet kan deelnemen, is een groot goed. Dit vraagt om een verandering, een transformatie van de samenleving op verschillende terreinen.
Toegankelijkheid is ook één van de speerpunten van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Nederland heeft dit verdrag ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Het huidige kabinet heeft beloofd dat dit jaar nog te doen. De ministerraad is het eens geworden over de uitvoering. Het voorlopig plan van aanpak  voor de implementatie is nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat er een bestuurlijk overleg en een bureau worden ingericht. In het bestuurlijk overleg geeft het ministerie van VWS samen met de Alliantie, de VNG en VNO NCW/MKB NL richting aan de aanpak en de uitvoering van de implementatie.

Informatie over het VN verdrag en over toegankelijkheid vindt u op www.Iederin.nl. Ieder(in) is hét netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor vragen kunt u bellen met 030 - 720 00 00 of mailen naar post@iederin.nl.