Communiceren met slechthorende patiënten

Een patiënt die slechthorend is, heeft andere wensen en mogelijkheden dan een patiënt die goed hoort. Het is voor u als zorgverlener en voor de patiënt prettig als u weet wat deze wensen en mogelijkheden zijn. Want dan kunt u beter communiceren met de patiënt, misverstanden voorkomen en het bezoek of de opname draaglijker maken.

Tips voor communicatie met slechthorende patiënten

De NVVS en Signaal hebben een handige publicatie (pdf / 739 kb) gemaakt met tips voor zorgverleners die in het ziekenhuis werken en te maken hebben met een slechthorende patiënt. De publicatie is ook handig voor zorgverleners die niet in een ziekenhuis werken. Enkele tips:

  • Vraag een patiënt naar zijn communicatiewensen.
    Iedere slechthorende patiënt is anders. Vraag slechthorende patiënten daarom naar zijn wensen op het gebied van communicatie. Noteer deze informatie in het dossier van de patiënt.
  • Voorkom achtergrondgeluiden.
    Als er veel achtergrondgeluiden zijn, kan een slechthorende patiënt u nog minder goed verstaan. Hoorhulpmiddelen versterken bovendien niet alleen wat u zegt, maar ook achtergrondgeluiden.
  • Controleer of de patiënt de informatie goed verstaan en begrepen heeft.
    Vraag de patiënt om de belangrijkste informatie of afspraken te herhalen.

Meer informatie

Lees meer tips over de omgang en bejegening van mensen met een beperking, zoals slechthorende mensen.