Displays en informatieborden

Wilt u dat al uw klanten uw displays en informatieborden goed kunnen lezen? Gebruik dan de volgende tips:

 • Kies een goed leesbaar scherm
  Vaak kiezen bedrijven voor led-schermen omdat die het goedkoopst zijn. Voor mensen die slechtziend zijn en de groeiende groep ouderen zijn die borden vaak onleesbaar. De lampjes staan niet dicht genoeg bij elkaar (grove pixels), zodat er een onduidelijke letter of lichtkrans ontstaat. Dit wordt versterkt als de zon er op valt. Oplossing is een TFT-scherm of led-scherm met grotere pixeldichtheid. Zorg er ook voor dat er geen direct licht op het display valt. 
 • Zorg voor goed contrast en voldoende licht
  Ouderen hebben tien maal zoveel licht nodig als jongeren om tekst te kunnen lezen. Sommige mensen die slechtziend zijn hebben veel licht nodig, anderen hebben juist last van te veel licht (lichthinder). Goed contrast en licht op het leesvlak is belangrijk, maar voorkom verblinding door weerkaatsing op het leesvlak. Zorg ook voor een schoon afdekglas.
 • Zorg voor de juiste lettergrootte
  Hoe groot moeten letters op displays en informatieborden zijn zodat uw klanten ze op afstand nog kunnen lezen? Voor mensen die slechtziend zijn moet de grootte van letters 5 procent zijn van de kijkafstand. Kijkt iemand bij een bushalte op 30 cm afstand naar de vertrektijden, dan moeten de letters dus 1,5 cm hoog zijn.
  Als dat tot onhaalbaar grote letters leidt, breng de borden dan dichter bij de kijker, kantel het leesvlak naar de kijker toe of plaats meer borden.
 • Overweeg om de informatie ook in geluid aan te bieden
  Blinde en zeer slechtziende mensen  zijn geholpen met een audiovoorziening die de informatie van de displays uitspreekt. Die auditieve informatie moet dan op afroep beschikbaar zijn, zodat omstanders er geen last van hebben.

Meer informatie over displays en informatieborden vindt u in het Handboek voor Toegankelijkheid.