Eenvoudig taalgebruik

Eenvoudig taalgebruik is typisch zoiets waar al uw klanten bij gebaat zijn, of dit nu mensen met of zonder beperking zijn. De volgende tips zorgen ervoor dat uw boodschap uw klant beter bereikt.

Voorbereiding

Beantwoord voor uzelf de volgende vragen voordat u gaat schrijven:

 • Voor wie is de tekst bedoeld?
 • Wat is uw doel?
  Wat moet uw klant weten, vinden of gaan doen na het lezen van de tekst?
 • Waar en hoe u verwacht dat mensen uw tekst lezen?
  Is de tekst bedoeld voor een website, een folder of misschien voor een reclamebord waar mensen langs rijden? Dit stelt bijvoorbeeld eisen aan de hoeveelheid woorden en hoe u de tekst indeelt.

Tijdens het schrijven

 • Gebruik korte zinnen
  Van een lange zin kunt u vaak beter meerdere korte zinnen maken.
 • Gebruik eenvoudige, duidelijke woorden
  Bijvoorbeeld niet ‘doorgaans’, maar ‘vaak’.
 • Houd het concreet
  Gebruik geen abstracte begrippen of beeldspraak. Geef voorbeelden.
 • Vermijd vaktaal en technische termen
  Als het niet anders kan, leg dan de woorden goed uit.
 • Laat woorden als ‘zullen’ en ‘worden’ weg
  Dit maakt de tekst beter te begrijpen en spreekt de lezer meer aan. Dus niet: ‘Er zal feest worden gevierd’, maar: ‘Bakker de Vries viert feest!’

Toets uw tekst

 • Lees uw tekst nog eens hardop door en ga daarbij in de schoenen van uw klant staan
  Is de tekst dan nog zo begrijpelijk en logisch als u dacht? Nog beter is het om iemand anders te vragen de tekst te lezen voordat u deze verspreidt.
 • Bepaal de moeilijkheidsgraad van uw tekst
  Als u wilt weten wat de moeilijkheidsgraad van uw tekst is, gebruik dan de Leesniveau Toetstool (extern) van Stichting Accessibility. Als u uw tekst invoert, krijgt u een beeld van de moeilijkheidsgraad van de tekst. Er zijn zes leesniveaus: van A1 (makkelijk) tot C2 (moeilijk). Het gemiddelde leesniveau in Nederland ligt op taalniveau B1.

Meer informatie over eenvoudig taalgebruik

 • Schrijven in eenvoudig Nederlands
  Klein boekje van Karen Heij en Wessel Visser met tips voor het schrijven van eenvoudige teksten. ISBN 9789012116572.
 • Check je webtekst
  Klein boekje van Eric Tiggeler met praktische tips en voorbeelden voor schrijven voor internet. ISBN 9789012582155.
 • Achtergrondinformate over leesniveaus (extern)
  De leesniveaus zijn vastgelegd in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.