Tekst omzetten naar aangepaste leesvormen

U kunt uw teksten omzetten naar aangepaste leesvormen. Bijvoorbeeld naar braille, grootletterteksten of gesproken tekst. Enkele mogelijkheden:

  • Zet uw tekst om in braille, dat kan via www.braille.nl (Kosten: ongeveer €10 per pagina) (extern).
  • Bied uw menukaart ook aan in braille voor mensen die blind zijn. Kijk bij aanbod voor bedrijven die dit voor u kunnen realiseren.
  • Een menukaart in grootlettertype is fijn voor mensen die slechtziend zijn, maar is voor iedereen prettig.
  • Brochures en folders in grootlettertype of in gesproken vorm zijn ook te 'lezen' door mensen die slechtziend zijn, dyslectisch zijn, of om een andere reden moeite hebben met lezen.

Nieuwe doelgroepen

Wie bereikt u met aangepaste leesvormen? Denk bijvoorbeeld aan mensen:

  • die blind of slechtziend zijn
  • die laaggeletterd zijn
  • met dyslexie
  • met een verstandelijke beperking
  • met een motorische beperking, zoals mensen met een spierziekte. Zij kunnen bijvoorbeeld moeite hebben om een boek vast te houden of om met een computer te werken.

Er zijn alleen al 1,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn en 350.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Door de vergrijzing zal dit aantal blijven toenemen. Laat deze markt niet links liggen!