Bouwbesluit

Alle gebouwen in ons land moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geldt voor alle soorten gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw), zoals woningen, winkels, hotels en kantoren. Al die verschillende gebouwen hebben eigen eisen.

Voor wie?

Het Bouwbesluit is vooral bedoeld voor deskundigen in de bouw zoals architecten en aannemers. Voor u als opdrachtgever (bijvoorbeeld als eigenaar van een bedrijf) is het Bouwbesluit van belang om ervoor te zorgen dat een toegankelijk gebouw wordt opgeleverd.

Bouwbesluit eenvoudiger

De toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit worden aangepast. Dit betekent expliciete aandacht voor toegankelijkheid van gebouwen; verduidelijking van eisen en betere handhaving van de bestaande toegankelijkheidsregels vanaf 2013. De eisen worden hierdoor leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger. Voldoet uw gebouw aan de toegankelijkheidseisen van het Bouwbesluit? Zijn deuren breed genoeg en zijn eventuele hoogteverschillen goed te overbruggen?

Minimale eisen

Het Bouwbesluit bevat minimale toegankelijkheidseisen en is geen garantie voor een volledig toegankelijk en gebruiksvriendelijk gebouw. Met de toepassing van de NEN-normen die in het Bouwbesluit staan, voldoet u aan het Bouwbesluit maar is het gebouw nog niet toegankelijk voor iedereen. Daarvoor raadpleegt u het Handboek voor Toegankelijkheid.

Meer informatie over het Bouwbesluit

  • Bouwbesluitonline (extern).
    Website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); het hele Bouwbesluit en ook te selecteren op gebruiksfunctie (woning, winkel etc.). Bij ieder artikel staat een toelichting.
  • Het nieuwe Bouwbesluit (extern) - Anders, maar wél eenvoudiger. Integrale toegankelijkheid. 
    Brochure van het ministerie van VROM met daarin de gevolgen van het Bouwbesluit 2003 voor het aspect integrale toegankelijkheid.