Ontwerpen voor iedereen

Design for All, universal design, inclusive design: verschillende termen voor ongeveer hetzelfde.

Het uitgangspunt van deze ontwerpvisies is dat zo veel mogelijk mensen gemakkelijk, efficiƫnt en veilig gebruik kunnen maken van gebouwen, ruimtes en producten, ongeacht leeftijd, lichamelijke, verstandelijke of psychische kenmerken, sekse of culturele achtergrond.

Principes en richtlijnen van universal design

Het center for Universal design heeft zeven ontwerpprincipes opgesteld. Bij ieder principe hoort een aantal richtlijnen.

De principes en richtlijnen van universeel design vormen een goede leidraad voor toegankelijk ontwerpen van onder meer consumentenproducten, websites, verpakkingen, gebouwen, ruimtes en vervoer.

Wie de principes en richtlijnen hanteert bij ontwerp en inrichting, is ervan verzekerd dat vrijwel iedereen er gebruik van kan maken.

Meer informatie over ontwerpen voor iedereen

  • Toegankelijkheid gebouwen (extern)
    Website van de opstellers van principes van universeel design, met onder andere publicaties en goede voorbeelden.